admin

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

วันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565​ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ นายอนันต์ยชญ์ สุภัทรวณิช ประธานกรรมการ บริษัท สามล้อไทย จํากัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด โดยมี นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวพรธนนันท์ กานต์รพีพร นายสวยศ ทรีปาตี ตัวแทนจาก บริษัท สามล้อไทย จำกัด ร่วมลงนามในการเป็นพยาน ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree Reskill-Upskill รุ่นที่ 1 หลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) – หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า – หลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ * รายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ** กำหนดการเริ่มอบรมจะแจ้งให้ผู้อบรมทราบทาง E-mail หรือ Line ของผู้อบรม

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ ” เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU”

วันนี้ (24 เมษายน 2565​) คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ.มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา อ.มารุต เขียวแก่ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อ.สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) อ.พนัสชัย ศรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เข้าร่วมรายการ UTK OPEN HOUSE โครงการ ” เปิด UTK สร้างเครือข่าย MOU” ผ่านช่องทาง ON LINE FACEBOOK LIVE : UTK […]

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1 ริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

เตรียมตัวให้พร้อม… สำหรับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1   ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   🔹เริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม 2565 นี้🔹   รายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง…..

ขอแสดงความยินดีกับ นายนรินทร์ จีระนันตสิน ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ 🎊

นายนรินทร์ จีระนันตสินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดินทางเข้าเยี่ยมชมหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Non-degree การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ณ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

วันนี้ (9 เมษายน 2565​) คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ชนิดา ป้อมเสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.พนัสชัย ศรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ผศ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ อ.สุรชาติ ปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ.ชากานต์ ปัดภัย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เดินทางเข้าเยี่ยมชม หารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Non-degree การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ณ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือ โอกาสอื่นใด

🏢 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบาย “No Gift Policy” งดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

🏢 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีอันงดงาม และสวมผ้าไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม 🗓️ ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2565 ⏰ เวลา 09.00 – 16.00 น. 📍 ณ บริเวณห้องโถงชั้นที่ 1 อาคาร 14/1

ช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน (3/2564)

      วิชา​ออกแบบเครื่องกล       วิชาปฏิบัติการทางความเย็นและปรับอากาศ       วิชาการสอนวิชาปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล       วิชา​ Design of Production​ Machine Elements

1 2 3 4 5 13