ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมปฐมนิเทศ (Online) บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degreeรุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับภาคเอกชน คือ สภาอุตสาหกรรมภาย และบริษัทสามล้อไทย ใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ (Online) การอบรมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 1 จำนวน 2 หลักสูตร รวม 80 คน ประกอบด้วย หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า และหลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ ซึ่งในกิจกรรมได้รับเกียรติจากอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีอาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานและแนะนำคณาจารย์ผู้สอน พร้อมกันนี้ในกิจกรรมมีการแนะนำแผนการอบรม กระบวนการวิธีการจัดการอบรม การเข้าห้องเรียนออนไลน์ การอบรมทั้งแบบ Online และ Onsite ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และสถานประกอบการ ทั้งนี้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้เรียนต้องการ และถาม-ตอบ […]

ปฐมนิเทศ (Online) บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree รุ่นที่ 1

2 หลักสูตร โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หลักสูตร การซ่อมบำรุงยานยนต์​​ หลักสูตร วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 9.00 -17.00 น. Link เข้าร่วมการอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด

วันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565​ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ นายอนันต์ยชญ์ สุภัทรวณิช ประธานกรรมการ บริษัท สามล้อไทย จํากัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด โดยมี นายสุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวพรธนนันท์ กานต์รพีพร นายสวยศ ทรีปาตี ตัวแทนจาก บริษัท สามล้อไทย จำกัด ร่วมลงนามในการเป็นพยาน ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565

🏢 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีอันงดงาม และสวมผ้าไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม 🗓️ ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2565 ⏰ เวลา 09.00 – 16.00 น. 📍 ณ บริเวณห้องโถงชั้นที่ 1 อาคาร 14/1

สมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1 อบรมฟรี !! หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม อ.พนัสชัย ศรีบำรุง (โทร. 086-9752724) หลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม อ.สุวิมล เจียรธาวานิช (โทร. 089-7796156) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ แบบ online และ onsite ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติจริงที่สถานประกอบการ เน้น Project Based Learning กลุ่มเป้าหมาย ✔️ผู้ที่จบการศึกษา ปวช./ปวส. ✔️ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ✔️ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ ✔️ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม ✔️ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการประกอบอาชีพอื่น หมายเหตุ 1. คัดเลือกผู้เข้าอบรมด้วยการสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 2. วันเริ่มอบรมจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักสูตรละ 40 คน สมัครได้ที่นี่

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19” นำโดย อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อ.นรินทร์ จีระนันตสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม อ.มินตรา ศักดิ์ดี เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญพิชญ์ บุญห่อ CEO Office – Manager/ ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณศิริภัทร โกเอี้ยน รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ที่มาแชร์เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งานให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอาชีพต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมรับชมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ” เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ และให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอาชีพต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากประสบการณ์ที่จะมาแชร์เทคนิค “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19” คุณเพ็ญพิชญ์ บุญห่อ (Phenphit Boonhor) CEO Office – Manager/ ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศิริภัทร โกเอี้ยน (Siripat Koian) รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. Facebook Live Facebook Fanpage […]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง “ตอบโจทย์ตรงใจ ทำไมต้องครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

อาจารย์มารุต เขียวแก่ หัวหน้าภาคเทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาคครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ชนิดา ป้อมเสน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา อาจารย์พนัสชัย ศรีบำรุง สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ มาร่วมพูดคุยบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรภายในคณะ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมรับชมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live  ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย รองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์ สุภารส และคุณรัฐเขต เนื่องหล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานกิจกรรมภายในคณะ และร่วมเสนอแนะมุมมองและแนวทางการพัฒนาคณะให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ต่อภาคอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564

ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า บุคลากรทั่วไป รางวัลที่ 1 : นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา รางวัลที่ 2 : นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลที่ 3 : นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี สาขาวิชาเทคนิคศึกษา รางวัลชมเชย : นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน เจ้าหน้าที่ประจำ ประเภท นักศึกษา รางวัลที่ 1 : นายณัฐนันท์ อยู่เอี่ยม สาขาวิชาเครื่องกล รางวัลที่ 2 : นางสาวใบเตย แก้วเกษ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รางวัลที่ 3 : นายปกรณ์ ดินาภัย สาขาวิชาเครื่องกล รางวัลชมเชย […]

1 2 3 4