คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่(สหวิทยาการ)

หัวหน้าสาขา

 

 

นายนรินทร์ จีระนันตสิน
Mr. Narin Jeeranantasin
หัวหน้าสาขา
Email : narin.j@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์ประจำสาขา

นายพนัสชัย ศรีบำรุง
Mr. Panuschai Sribumrung
Email : panuschai.s@mail.rmutk.ac.th​
นายปิติวัฒน์ จุลเกษมศักดิ์
Mr. Pitiwat Julakasemsak
Email :