คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

หัวหน้าสาขา

ดร. หทัยชนก โทสินธิติ
Hathaichanok Thosinthiti, Ph.D.

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา
Email : chanok2513@gmail.com

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุลง
Asst.Prof. Petchara Pipatsuntikul, Ph.D.

Email : phetchara.pi@mail.rmutk.ac.th​

ผศ. ดร. ศิราณี ศรีกนก
Asst. Prof. Siranee Srikanok, Ph.D.

Email : siranee.s@mail.rmutk.ac.th​

ดร. สราณีย์ สุทธิศรีปก
Saranee Suthisripok, Ph.D.

Email : saranee.s@mail.rmutk.ac.th​

นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี
Miss Mintra Sakdee

Email : mintra.s@mail.rmutk.ac.th

นายสุกิจ ชีรนรวนิชย์
Mr. Sukit Chiranorawanit

Email : sukit.c@mail.rmutk.ac.th

นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ
Miss Thanthip Kaewjaroen

Email : thanthip.k@mail.rmutk.ac.th