ปฐมนิเทศ (Online) บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree รุ่นที่ 1

2 หลักสูตร โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

หลักสูตร การซ่อมบำรุงยานยนต์​​

หลักสูตร วัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์

🗓️ วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

🕘 9.00 -17.00 น.

🔗 Link เข้าร่วมการอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง