รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่