กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19”

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ "การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19"

นำโดย
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
อ.นรินทร์ จีระนันตสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
อ.มินตรา ศักดิ์ดี เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญพิชญ์ บุญห่อ CEO Office - Manager/ ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ คุณศิริภัทร โกเอี้ยน รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ที่มาแชร์เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งานให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอาชีพต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมรับชมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live เพจ ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ