สมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1 อบรมฟรี !!

หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม
    อ.พนัสชัย ศรีบำรุง (โทร. 086-9752724)

หลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม
    อ.สุวิมล เจียรธาวานิช (โทร. 089-7796156)

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ แบบ online และ onsite ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

  • ฝึกปฏิบัติจริงที่สถานประกอบการ เน้น Project Based Learning

  • กลุ่มเป้าหมาย

✔️ผู้ที่จบการศึกษา ปวช./ปวส.
✔️ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3
✔️ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ
✔️ผู้ที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม
✔️ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการประกอบอาชีพอื่น

หมายเหตุ
1. คัดเลือกผู้เข้าอบรมด้วยการสัมภาษณ์ (ออนไลน์)
2. วันเริ่มอบรมจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

🔹 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักสูตรละ 40 คน