ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม

"ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ"

เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ และให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอาชีพต่าง ๆ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากประสบการณ์ที่จะมาแชร์เทคนิค

"การสมัครและสัมภาษณ์งานในยุค Covid-19"

  • คุณเพ็ญพิชญ์ บุญห่อ (Phenphit Boonhor)
    CEO Office - Manager/ ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • คุณศิริภัทร โกเอี้ยน (Siripat Koian)
    รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป

จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน ทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.

Facebook Live
Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ