ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการงานแนะแนวและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการงานแนะแนวและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานกิจกรรมงานแนะแนวและงานประชาสัมพันภายในคณะ และร่วมเสนอแนะมุมมองและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในคณะให้บุคคลภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง “ตอบโจทย์ตรงใจ ทำไมต้องครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

อาจารย์มารุต เขียวแก่ หัวหน้าภาคเทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี หัวหน้าภาคครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์สุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ชนิดา ป้อมเสน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษา อาจารย์พนัสชัย ศรีบำรุง สาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ มาร่วมพูดคุยบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรภายในคณะ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมรับชมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live  ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย รองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์ สุภารส และคุณรัฐเขต เนื่องหล้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานกิจกรรมภายในคณะ และร่วมเสนอแนะมุมมองและแนวทางการพัฒนาคณะให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ต่อภาคอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง “ตอบโจทย์ตรงใจ ทำไมต้องครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาที่จะมาตอบทุกคำถามของการเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรียนอะไร จบแล้วทำอะไร คณะนี้เหมาะกับฉันไหม ? ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่าน Facebook Live ที่ Facebook Fanpage: ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ ติดตามรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ     รายละเอียดกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขัน TechEd E-sport 2021 [ROV : Arena of Valor]

“สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคลTechEd E-sport 2021 [ROV : Arena of Valor]” คณะครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ จัดการแข่งขันภายในคณะฯ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจเข้าร่วม การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 27 ธันวาคม 2564 โดยสรุปผลการแข่งขันกีฬา E-Sport ROV ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : IEG รองชนะเลิศอันดับ 1 : ByMuzandCarrot รองชนะเลิศอันดับ 2 : จรเข้ไม่กินผัก รางวัลชมเชย : EV01 และ ให้มันจบที่ป้อมเรา♡

๑๖ มกราคม​ เชิดชูเกียรติ​ความเป็นครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ จัดกิจกรรม “๑๖ มกราคม​ เชิดชูเกียรติ​ความเป็นครู” ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 16 มกราคม 2565อาจารย์​และนักศึกษา​ร่วมกันรับชมการบรรยายธรรมหัวข้อ “พลังสติครูไทย สร้างคุณธรรมสู่สากล”​ โดย พระอาจารย์สมบูรณ์ ปสาโท (สมบูรณ์ สุวรรณาภิชาติ) และกิจกรรม​อื่นๆ ภายในงาน ผ่านทางแอปพลิเคชัน zoom  

📍การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ. >> สมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905 >> คู่มือการสมัครสอบฯ ภาษาไทย https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-content/uploads/2022/01/คู่มือการสม้ครสอบ-ภาษาไทย.pdf?fbclid=IwAR1ktZQuj5yC4680ww8cUf04kaT5ZNED5Qpl-Lr016cxmZx2dP63MNrYlpw ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35275/

ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564

ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า บุคลากรทั่วไป รางวัลที่ 1 : นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา รางวัลที่ 2 : นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลที่ 3 : นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี สาขาวิชาเทคนิคศึกษา รางวัลชมเชย : นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน เจ้าหน้าที่ประจำ ประเภท นักศึกษา รางวัลที่ 1 : นายณัฐนันท์ อยู่เอี่ยม สาขาวิชาเครื่องกล รางวัลที่ 2 : นางสาวใบเตย แก้วเกษ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รางวัลที่ 3 : นายปกรณ์ ดินาภัย สาขาวิชาเครื่องกล รางวัลชมเชย […]

คณะฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง ในรูปแบบวิถีใหม่ พบกับกิจกรรม – ร่วมสืบสานประเพณีเรียนรู้ความเป็นมาของวันลอยกระทง – ลอยกระทงออนไลน์ พร้อมทั้งกิจกรรมสุดพิเศษ – ส่งภาพสวมชุดไทยพร้อมถือกระทงเข้าร่วมประกวด ลุ้นรับรางวัลมากมาย ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ย. 2564 ผ่านช่องทางร่วมกิจกรรม คลิก >> https://forms.gle/mmMfXuC1qxzdMppu8

ประชาสัมพันธ์กำหนดการคืนเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564 และรายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินค่าเทอมได้

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้วางกำหนดการคืนเงินค่าเทอมตามมาตรการของรัฐโดยจะโอนเงินผ่าน promptpay ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทางกองคลังได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินค่าเทอมได้เนื่องจากนักศึกษาไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน และบัญชีปิด ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ดำเนินการติดต่อธนาคารของตนเอง เพื่อทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน และตรวจสอบบัญชีที่ปิด ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อทาง มหาวิทยาลัยจะได้ทำการโอนเงินต่อไป รายชื่อ >> https://fin.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/รายชื่อขอเงินเยียวยาฯ-reject4.pdf

1 2 3 4 5 6