หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1 ริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

เตรียมตัวให้พร้อม... สำหรับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่น 1

 

ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

🔹เริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม 2565 นี้🔹

 

รายละเอียดและกำหนดการต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง.....