admin

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คณาจารย์ ครูอาวุโสและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” พร้อมชมการแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “น้ำบ่อน้อย” จากนั้นเป็นการรับฟังธรรมเทศนาในหัวข้อ “คุณธรรมของครู” โดยพระอาจารย์สมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม การบรรยายจากศูนย์สอบTOEIC แห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบTOEIC แนวใหม่

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม การบรรยายจากศูนย์สอบTOEIC แห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบTOEIC แนวใหม่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆ รอบที่ 1 เวลา 9.00-11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00น. หมายเหตุ: นักศึกษาปี 4 ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ( การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาปี4 รับเข้า ปี 2559 จะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 15 และ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและฝึกอบรม ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ 0865009510

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทำบุญคณะประจำปี และจัดกิจกรรมปีใหม่ภายในคณะ

วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรมทำบุญคณะประจำปี 2563 และรับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดีจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว ผู้บริหารและบุคลากรในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ร่วมจับสลากของขวัญปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

พิธีปิดกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทางผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในนามของ “สีฟ้าคราม” ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดสวยงาม เต้นแอโรบิก และปิดท้ายด้วยกันร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุมในพิธีปิดกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ ปวช. และ ปวส. ประเภทรับตรง

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ ปวช. และ ปวส. ประเภทรับตรง เปิดรับสมัคร 10 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครได้ที่ www.admissions.rmutk.ac.th

พิธีเปิด-ปิดกีฬาสาธรเกมส์ ครั้งที่ 12

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ได้มีกิจกรรมพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา สาธรเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในปีนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมาในธีมมิวสิเคิล “ลอดลายมังกร” โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1

แนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 ในสาขาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. อาจารย์นรินทร์ จีระนันตสิน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

1 2 3 4 5