คณะฯ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์สุระศักดิ์ ศรีปาน คณบดี อาจารย์มินตรา ศักดิ์ดี รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะ จัดงานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ได้สร้างผลงาน ชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และสมควรยกย่อง เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบันต่อไป

ทั้งนี้เครือข่ายศิษย์เก่าและทางคณะได้ร่วมกันคัดเลือกศิษย์เก่าโดยพิจารณาจากผลงาน ความสำเร็จในหน้าที่ การได้รับการยอมรับ รวมถึงด้านจริยธรรมในการดำรงตน ตลอดจนด้านต่าง ๆ ให้กับศิษย์เก่าทั้ง 4 ท่านได้แก่

1. คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรฺ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัท เถ้าแก่ใหม่เอ็นเตอร์ไพรส์

2.คุณอุกฤษฏ์ กิตติวงศ์เจริญ
ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

3. คุณกรรณภรรท ประสงค์ทรัพย์
ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปัจจุบันรับราชการครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

4.คุณปรัชญา บุญมี
ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัทเทพวิมลพลาสติก

ภายในงานมีการร่วมเสวนากับศิษย์เก่าในหัวข้อ “ประสบการณ์ดี ๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย ดร. หทัยชนก โทสินธิติ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา และการแสดงดนตรีโฟล์คซองจากนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ชั้นปีที่ 1 สาขาเครื่องกล

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook : ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร. กรุงเทพ