ข่าวนักศึกษา

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2564

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2564 จึงขอกำหนดตารางสอบ ดังนี้         สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่       สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ       สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมของนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2565

เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมของนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2565

📍การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ. >> สมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ https://www.niets.or.th/th/content/view/23905 >> คู่มือการสมัครสอบฯ ภาษาไทย https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-content/uploads/2022/01/คู่มือการสม้ครสอบ-ภาษาไทย.pdf?fbclid=IwAR1ktZQuj5yC4680ww8cUf04kaT5ZNED5Qpl-Lr016cxmZx2dP63MNrYlpw ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35275/

ห้องเรียนออนไลน์ และช่องทางติดต่อ Line กลุ่มเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านไลน์กลุ่มวิชาเรียน online โดยกรอกรหัสนักศึกษาที่   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด รวมถึงสามารถตรวจสอบ Link หรือ QR Code สำหรับการเข้าห้องเรียนในรายวิชาในสาขาต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ตาม Link  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

คณะฯ เปิดรับสมัครงานกีฬาภายในครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64 TechEd E-sport 2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาปัจจุบันของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมงานกีฬาภายในครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64 (TechEd E-sport 2021) โดยมีสองชนิดกีฬาคือ ROV : Arena of Valor และ Crafting and Building โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด และสมัครได้ตาม Link ด้านล่าง – ROV : Arena of Valor Link ใบสมัคร : https://forms.gle/8oXcCU65LswvW7a18 – Crafting and Building Link ใบสมัคร : https://forms.gle/s9sq6F9U7fjtjccv5 รับสมัครตั้งวันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

1 2