📍การสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

📆 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 30 มกราคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.
>> สมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่
💻 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่