ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง

ด้านหน้ามหาวิทยาลัย : รถประจำทางที่ผ่าน 62 67 89 ปอ. 22 62 67 และ รถสองแถว
ด้านหลังมหาวิทยาลัย : รถประจำทางที่ผ่าน 77 และ ปอ. 77
รถไฟฟ้า BTS : ลงที่สถานนีช่องนนทรี แล้วต่อสาย 77 ปอ. 77 และ รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพ
รถไฟฟ้ามหานคร : ลงที่สถานีลุมพีนีแล้วต่อรถสองแถว
เรือด่วนเจ้าพระยา : ลงที่ท่าเรือสาทรแล้วต่อสาย 77 ปอ. 77

Social

Facebook
Youtube