ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree Reskill-Upskill รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree Reskill-Upskill รุ่นที่ 1 หลักสูตรภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


- หลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า
- หลักสูตรวัสดุวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์


* รายละเอียดและกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
** กำหนดการเริ่มอบรมจะแจ้งให้ผู้อบรมทราบทาง E-mail หรือ Line ของผู้อบรม