ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564

ประกาศผลการประกวดภาพสวมชุดไทยถือกระทง ในโครงการลอยกระทง ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประเภท อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า บุคลากรทั่วไป

รางวัลที่ 1 :
นางสาวธารทิพย์ แก้วเจริญ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

รางวัลที่ 2 :
นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รางวัลที่ 3 :
นางสาวมินตรา ศักดิ์ดี สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

รางวัลชมเชย :
นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน เจ้าหน้าที่ประจำ

ประเภท นักศึกษา

รางวัลที่ 1 :
นายณัฐนันท์ อยู่เอี่ยม สาขาวิชาเครื่องกล

รางวัลที่ 2 :
นางสาวใบเตย แก้วเกษ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รางวัลที่ 3 :
นายปกรณ์ ดินาภัย สาขาวิชาเครื่องกล

รางวัลชมเชย :
นางสาววิยะดา สุ สาขาวิชาเครื่องกล

ทั้งนี้ท่านที่มีรายชื่อได้รับรางวัลสามารถติดต่อรายงานตัวและรับรางวัลได้ที่ เพจประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มทร.กรุงเทพ หรือสำนักงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3 อาคาร 14/1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564