ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันเวลาสอบ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามรายละเอียดดังเอกสารประกาศด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ