คณะฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันลอยกระทงแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทง ในรูปแบบวิถีใหม่

พบกับกิจกรรม
– ร่วมสืบสานประเพณีเรียนรู้ความเป็นมาของวันลอยกระทง
– ลอยกระทงออนไลน์

พร้อมทั้งกิจกรรมสุดพิเศษ
– ส่งภาพสวมชุดไทยพร้อมถือกระทงเข้าร่วมประกวด ลุ้นรับรางวัลมากมาย

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ย. 2564 ผ่านช่องทางร่วมกิจกรรม
คลิก >> https://forms.gle/mmMfXuC1qxzdMppu8