ประชาสัมพันธ์กำหนดการคืนเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564 และรายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินค่าเทอมได้

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้วางกำหนดการคืนเงินค่าเทอมตามมาตรการของรัฐโดยจะโอนเงินผ่าน promptpay ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทางกองคลังได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถโอนเงินค่าเทอมได้เนื่องจากนักศึกษาไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน และบัญชีปิด ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ดำเนินการติดต่อธนาคารของตนเอง เพื่อทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน และตรวจสอบบัญชีที่ปิด ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อทาง มหาวิทยาลัยจะได้ทำการโอนเงินต่อไป

รายชื่อ >> https://fin.rmutk.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/รายชื่อขอเงินเยียวยาฯ-reject4.pdf