วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และบริการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-19 และบริการต่างๆ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ