ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต และเขียนคำอวยพรเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2564

ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ประจำคณะทุกท่าน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2564 โดยทุกท่านสามารถเขียนแสดงคำอวยพรได้ที่ช่องแสดงความเห็นของเฟซบุ๊กเพจ ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

https://www.facebook.com/teched.rmutk

หรือคลิกที่ภาพผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเข้าไปยังหน้าแสดงคำอวยพรของแต่ละท่าน

อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ

อาจารย์สมใจ หุตะสุขพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคศึกษา

นางพัชรี ทองแย้ม ลูกจ้างประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม