รักษาการอธิการบดี เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า FOMM One รุ่นทดสอบผลิต

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาการอธิการบดี เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า FOMM One รุ่นทดสอบผลิต ระหว่าง บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด โดยนายธนานันต์ กาญจนคูหา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด ตัวแทนมอบรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ต่อไป