ครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษาในงาน UTK Open House 2020

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านราชมงคลกรุงเทพฯ UTK Open House 2020 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป รับรู้ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ข้อมูลการเรียนในสาขา และแนวโน้มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมทดลองขับรถไฟฟ้า FOMM One ฟรี ซึ่งกิจกรรมในครั้งมีผู้มีให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก