คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการ “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู” เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม “16 มกราคม เชิดชูเกียรติความเป็นครู” ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คณาจารย์ ครูอาวุโสและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” การแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “น้ำบ่อน้อย” จากนั้นเป็นการรับฟังธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก