ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
---------------------
ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
เวลา 06.00 - 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ