พิธีปิดกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทางผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในนามของ “สีฟ้าคราม” ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดสวยงาม เต้นแอโรบิก และปิดท้ายด้วยกันร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุมในพิธีปิดกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน