การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ ปวช. และ ปวส. ประเภทรับตรง

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ ปวช. และ ปวส. ประเภทรับตรง
เปิดรับสมัคร 10 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครได้ที่ www.admissions.rmutk.ac.th