โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

เปิดรับสมัครผู้สนใจ อบรม 2 หลักสูตร

  • หลักสูตร : วัสดุวิศวกรรมสำหรับ อุตสาหกรรมงานหล่อเพื่อยานยนต์
  • หลักสูตร : การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 4 module
    • พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์
    • วิศวกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษายานยนต์
    • พื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่
    • เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่