ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (EIT) ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามภาพด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าไปทำแบบประเมิน