ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างโครงการของหน่วยงาน TALENT MOBILITY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ด้วย สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง โครงการของหน่วยงาน TALENT MOBILITY จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 18 เมษายน 2560 ยื่นใบสมัครที่ คุณสุทัตตา พรมใบ สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2560 ประกาศผลสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2506 ดาวน์โลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้ ดาวโหลดใบสมัคร…. การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น ถึง 12.00 น. ที่ สำนักงานสหกิจศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ประกาศผลการสอบคัดเลือก (24 เมย […]

โครงการฝังตัว

แบบฟอร์มโครงการฝังตัวสำหรับอาจารย์ 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ … 1.2 แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ 1.1 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถส่วนตัว … 1.1.1 เบิกค่าน้ำมัน ก.ม ละ 4 บาท ( ขาไป 2 บาท – ขากลับ 2 บาท รวมกันเป็น 4 บาท ) เว็ปไซค์คิดระยะทาง คลิก…!!! 1.1.2 เบิกค่าที่พักได้ไม่เกินวันละ 800 บาทต่อวัน ( ถ้าฝังตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑน จะไม่สามารถเบิกค่าที่พักได้ ) 1.2 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถสาธารณะ เช่น รถตู้, Taxi, รถประจำทาง เป็นต้น … 1.2.1 กรณีเดินทางในภายในตัว กรุงเทพฯ และปริมณฑณ เบิกค่าเดินทางได้ไม่เกินวันละ 400 บาทต่อวัน เว็ปไซค์คิดระยะทาง คลิก…!!! […]

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 37 คน

1 5 6 7