ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝังตัว

แบบฟอร์มโครงการฝังตัวสำหรับอาจารย์ 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ … 1.2 แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ 1.1 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถส่วนตัว … 1.1.1 เบิกค่าน้ำมัน ก.ม ละ 4 บาท ( ขาไป 2 บาท – ขากลับ 2 บาท รวมกันเป็น 4 บาท ) เว็ปไซค์คิดระยะทาง คลิก…!!! 1.1.2 เบิกค่าที่พักได้ไม่เกินวันละ 800 บาทต่อวัน ( ถ้าฝังตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑน จะไม่สามารถเบิกค่าที่พักได้ ) 1.2 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถสาธารณะ เช่น รถตู้, Taxi, รถประจำทาง เป็นต้น … 1.2.1 กรณีเดินทางในภายในตัว กรุงเทพฯ และปริมณฑณ เบิกค่าเดินทางได้ไม่เกินวันละ 400 บาทต่อวัน เว็ปไซค์คิดระยะทาง คลิก…!!! […]

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 37 คน

1 5 6 7