รับสมัครลูกจ้างโครงการของหน่วยงาน TALENT MOBILITY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ด้วย สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง โครงการของหน่วยงาน TALENT MOBILITY จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 18 เมษายน 2560 ยื่นใบสมัครที่ คุณสุทัตตา พรมใบ สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2560 ประกาศผลสัมภาษณ์ 24 เมษายน 2506 ดาวน์โลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลดใบสมัคร….

การสัมภาษณ์

สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 8.30 น ถึง 12.00 น. ที่ สำนักงานสหกิจศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี

ประกาศผลการสอบคัดเลือก (24 เมย 60)

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานคือ

นางสาวชิวาภรณ์ ลาพรหมมา

ขอให้มารายงานตัวภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ สำนักงานสหกิจศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี และกำหนดให้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560